Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Diskutované otázky ve školství

5. 03. 2012 16:17:49
Můj pohled na některé, poslední dobou diskutované otázky ve školství, jako je např. rozšíření hodin povinné tv, zavedení výuky vlastenectví nebo poslední dobou velmi aktuální reforma VŠ.

1) Komentář k návrhu rozšíření hodin povinné školní TV předsedkyně školského výboru PS PČŘ za TOP 09 Anny Putnové:

Vliv na pohybovou aktivitu dětí má několik faktorů, ať už je to vedení ze strany rodičů, finanční náročnost jednotlivých sportovních odvětví, fyzické a psychické dispozice nebo dostupnost aktivit v místě bydliště (jistě bychom našli i další).

Dobrý učitel tělesné výchovy nehodnotí pouze výkony, ale i snahu, zlepšení a snaží se výuku udělat zajímavou (zařazení nových prvků, netradičních her atd.). Jako každý učitel i ten, který učí tělesnou výchovu, by se měl celoživotně vzdělávat (přijímaní nových metod, prvků, sportů). Limitem je mu však oproti ostatním učitelům věk. Žáci ocení a i lépe pochopí požadovaný prvek, když jim ho učitel názorně předvede. S přibývajícím věkem se tak do popředí dostává umění dobře činnost vysvětlit. Těžko bude učitel tělesné výchovy v 60 letech cvičit gymnastiku (i když výjimky se jistě najdou), která je důležitá pro koordinaci a obratnost pohybů (někteří žáci dnes stěží zvládnou kotoul!).

Poslední dobou bohužel klesá zájem o sport i pohybovou činnost jako takovou (jak ze strany rodičů, tak dětí), důvodů bychom opět našli více (počítače-sociální sítě, televize atd.). Proto vidím přidání hodin povinné školní tělesné výchovy jako smysluplný návrh. Pro některé žáky je to opravdu jediná pohybová aktivita v týdnu navíc (do školy i ze školy je rodiče dovezou autem a doma si sednou k počítači či televizi).

Smysl školní tělesné výchovy by měl spočívat v tom, aby si každý našel tu pohybovou aktivitu, která ho bude bavit a bude se jí pravidelně věnovat. Stejně tak je důležité uvědomění si potřebnosti pohybu pro vlastní zdraví a plnohodnotný život.

Pro kvalitní výuku školní tělesné výchovy pak musí být vytvořeny podmínky ze strany zřizovatele a vedení školy.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/411235100011004-zrusime-telocvik/

2) Komentář k nápadům ministra školství Dobeše a jeho poradců:

Zavést výuku vlastenectví (či národního uvědomění)?

V době napjaté sociální situace nejen na Šluknovsku a Novoborsku, bych byl s podobnými pokusy velmi opatrný, aby to nesklouzlo k vypjatému nacionalismu a šovinismu. Osobností a událostí z naší historie, na které můžeme být hrdí, máme dost a učitelé toho jistě v hodinách dějepisu a občanské výchovy využívají. Proto si nemyslím, že je třeba něco podobného nařizovat direktivně shora.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/411235100011024-vlastenci-bez-sexu/

Dokument strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-15 - značná část je věnována právě školství

S většinou v ní obsažených tezí lze souhlasit. Nad čím bych se pozastavil, je fakt, že se v ní hovoří o co největší inkluzi, tedy i začleňování dětí s LMP (lehkým mentálním postižením, IQ 50-69, u těchto dětí se navíc mohou v individuálně různé míře projevit i přidružené chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy, epilepsie, poruchy chování nebo tělesné postižení.) do běžných tříd a utlumování speciálních škol. Tyto děti zcela jistě nemohou stíhat tempo výuky v běžné ZŠ! Otázka také je, jak by takové dítě přijal třídní kolektiv (rozdíl mezi přijmutím např. zrakově postiženého a autisty je nasnadě) a jak by se sám postižený žák mezi ostatními cítil. Bez osobních asistentů (a i s nimi by to bylo pro všechny zúčastněné-učitele, žáky, rodiče-náročné) si to nedovedu představit, ale kde na ně vzít, v dnešní době úspor, peníze?

Naopak souhlasím s myšlenkou rozšíření poradenství na ZŠ a SŠ. Mít na plný úvazek na škole někoho kdo skloubí práci metodika prevence a výchovného poradce, by bylo jistě přínosné, ale opět narážíme na finanční stránku, kde na to školy vezmou prostředky?

Srovnávací testy v 5. a 9. třídě

Kdo neudělá srovnávací testy v 5. a 9. třídě, nemá nárok na studium na víceletém gymnáziu či SŠ s maturitou. Avšak jistě jsou i dobří žáci, kterým testy nesedí, nebo vyžadují vzhledem ke svému handicapu nejrůznější modifikace, nebo se žák prostě jen zrovna špatně vyspí a svoji budoucnost bude mít najednou tak trochu nalinkovanou dopředu. A co když sama škola žáka dobře nepřipraví (nesežene kvalifikovaného učitele, z důvodu nemoci hodiny odpadnou či se nějak odsuplují atd.)?

Předčasné nálepkování neshledávám šťastným. Lepší variantu vidím v přihlížení škol k výsledkům těchto testů u přijímacích zkoušek, které by neměly být jen formální, ale měly by dostatečně prověřit předpoklady žáka ke studiu na dané škole. Každý má mít šanci vybrat si školu na základě svobodné volby a ukázat zda na ni má či nikoliv.

3) Sexuální výchova na školách

Dle mého názoru sexuální výchova na školy jednoznačně patří! Můžeme diskutovat o tom, jakou formou by měla probíhat, ale o věcech jako jsou pohlavní choroby či pohlavní zneužívání (které se odehrává často právě v rodinách!), děti být informováni musí.

Nikdo nechce rodiče ve výchově zastupovat, to ani nejde a někteří rodiče by si to měli uvědomit a nepřenášet svoji zodpovědnost na školu! Nikdo také neříká, že by měla rodina rezignovat na výchovu, naopak!!! Rodina má nezastupitelnou funkci, ale bohužel některé rodiny jsou dysfunkční! Pochybuji, že je ve všech rodinách téma sexuální výchovy probíráno. Domnívám se, že leckterý pedagog dokáže téma sexuální výchovy uchopit citlivě a uměřeně věku žáků, dokonce lépe než někteří rodiče, kteří se o takovém tématu stydí mluvit, je pro ně tabu, nepřipadá jim to důležité, nezajímá je to nebo prostě nemají čas.

Kde je rodina funkční a věnuje se i sexuálním tématům, neměla by být sexuální výchova ve škole problém (pokud rodič o kvalitě výuky pochybuje, může se jít podívat přímo do výuky, nebo se obrátit na ředitele), avšak kde to nefunguje, musí alespoň v rámci možností informovat o rizicích škola. Sexuální výchova opravdu není o tom učit děti navlékat kondom, to zvládnou bezproblému samy:-) Měla by ale upozorňovat na rizika se sexem spojená.

4) Reforma VŠ

jsem zastáncem reformy VŠ, tak souhlasím s výrokem profesora UK Stanislava Štěcha na adresu Václava Klause: "Nejsme paraziti a sobci. Od člověka, který omilostňuje korupčníky a kšeftaře se vzděláním, to sedí." Na druhou stranu si musí studenti uvědomit, že vzdělání není zadarmo, je to investice do jejich lepší budoucnosti, a proto by se na ní měli finančně podílet! Stát má právo kontrolovat, jak efektivně se vynakládá s finančními prostředky všech daňových poplatníků, nejedná se o omezení akademické svobody, která jako taková má být a bude zachována! Navíc v radě, která má tuto funkci plnit, by stát rozhodoval pouze o třetině jejích členů, kteří by dle návrhu nesměli být politicky aktivní.

Vysokých škol je u nás příliš, jenom těch soukromých je zhruba 45! Na VŠ se dostane 70% maturantů, zákonitě pak kvalita vzdělávání a hodnota titulů klesá. Kdo jde na VŠ jen proto, aby měl titul a je mu jedno co studuje, nemá tam co dělat. V zájmu státu jistě je, aby měl kvalitně vzdělané vysokoškoláky v potřebných oborech.

V otázce školného to vidím takto: určit max. přiměřenou výši školného za semestr, přičemž každá škola by se mohla rozhodnout sama, v jaké výši školné zavede (do max. stropu). Studenti by školné platili z půjček na studium (tento systém musí být propracován dříve, než se školné zavede), které by začali splácet až v době kdy dosáhnou určité výše přijmu. Zachován by byl systém stipendií (nejlepším studentům, kteří dosáhnou průměru za semestr např. 1,5 může být školné odpuštěno), uvažovat by se dalo o větším zapojení firem do vzdělávání a jejich dotací oborům, o které mají zájem, nebo také o provázání studia a práce, např. učitelé by museli 5 let pracovat ve školství a odvést tak státu za své studium službu (školné či jeho část by se jim odpustilo), pokud ne, hradil by si student školné plně ze své kapsy.

Zvýšila by se motivace a odpovědnost studenta za studium a rozšířila by se i možnost studia pro ty, kteří opravdu na vysokoškolský život nemají prostředky. Pokud někdo studuje státní VŠ, tedy dostává se mu vzdělání z peněz daňových poplatníků, měl by se na těchto nákladech podílet, neboť se mu mnohonásobně vrátí. Při zavedení školného by také student mohl požadovat zkvalitnění výuky.

Současný ministr školství Dobeš, se svými často měnícími názory, bohužel kvalitní reformy VŠ a dialogu s akademickou obcí schopen není.

Autor: Michal Loukota | pondělí 5.3.2012 16:17 | karma článku: 7.03 | přečteno: 708x

Další články blogera

Michal Loukota

Je inkluze ideologický projekt?

Podle ODS ano, v kritice inkluze se pak zvláště angažuje Václav Klaus ml. Tento názor nesdílím, i když vnímám problémy, které přináší.

26.9.2017 v 17:18 | Karma článku: 7.17 | Přečteno: 546 | Diskuse

Michal Loukota

Úspěch naší země závisí na kvalitě vzdělávacího systému

Vzdělávání má v programu TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro rok 2017 významné postavení. Bez vzdělané společnosti a odpovědného, flexibilního jedince by se jen těžko vytvářel moderní stát.

17.9.2017 v 22:06 | Karma článku: 4.61 | Přečteno: 194 | Diskuse

Michal Loukota

Nový školní rok začíná, co nám přinese?

Prázdniny jsou pryč a opět se začínají probírat témata spojená se vzděláváním. Velmi diskutovanou otázkou je zavedení tzv. inkluze od 1. 9. 2016.

1.9.2016 v 0:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 30 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Václav Dlouhý

KOKOTSTARY@GMAIL.COM

Aplikace. Registrace. Zadejte heslo. Heslo musí obsahovat malé a velké písmena, číslice a znaky. Aplikace se aktualizuje. Vítejte. Kupte si nové pyžamo. Kupte si pozemek v Horní Dolní. Kupte si kočkodána. Zadejte heslo...

19.11.2017 v 0:56 | Karma článku: 8.61 | Přečteno: 125 | Diskuse

Karol Wild

Nevýhoda pana Drahoše

Prezidentský kandidát pan Jiří Drahoš byl podroben pečlivému zkoumání při návštěvě Olomouce. Časopis Respekt si všiml, že nerad zvedl prsty na vítězství, byl nedochvilný a není šoumen.

18.11.2017 v 21:30 | Karma článku: 17.89 | Přečteno: 1136 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Samomluvy Miroslava Macka“

Kniha českého stomatologa, bývalého politika, publicisty, překladatele a politického komentátora Miroslava Macka „Samomluvy Miroslava Macka“ je podivuhodná. Pobaví, rozesměje, inspiruje i obohatí, neboť je plná životní moudrosti.

18.11.2017 v 19:14 | Karma článku: 18.81 | Přečteno: 540 | Diskuse

Martin Houška

Slavíme 129 let od vzniku výmluvy na lenost

Za pár dní naše planeta oslaví významné výročí a to 129 let od počátků automobilové historie. Nestali jsme se však otroky našich plechových miláčků?

18.11.2017 v 18:55 | Karma článku: 5.22 | Přečteno: 162 | Diskuse

Oto Jurnečka

Já jsem větší demokrat než vy pane, aneb už se perou

Po volbách se jedna část politické scény prohlásila jedinou demokratickou silou. V dojemném souladu s médii rozjeli příběh, kterak strany se kterými nekamarádí, nejsou demokratické.

18.11.2017 v 18:29 | Karma článku: 35.38 | Přečteno: 727 | Diskuse
Počet článků 22 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 907

Na politiku mám stejný náhled jako Igor Lukeš: "Český národ potřebuje "normální" muže a ženy, takové kteří vládnou ve Švýcarsku, Dánsku, Norsku, lidi, jejichž jména neznají ani odborníci na mezinárodní vztahy, protože není důvod je znát. Prostě dělají svou práci, jak to nejlíp umějí, neříkají provokativní nesmysly a hlavně - slouží a nekradou."  Jsem členem TOP 09. Dle zákona 247/1995 Sb., § 16 odst. 6 je zadavatelem TOP 09 a zpracovatelem AD13 group a.s. Kandiduji ve volbách do Poslanecké sněmovny 20.-21. října 2017 za TOP 09. Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.